Elena Buldum -poet, traducător, publicist

02.11.2021 21:24
Mi-am descoperit pasiunea pentru scris încă din copilărie, când citeam în biblioteca din satul în care m-am născut. Scriu de când mă știu și am scris prima mea poezie inspirată de o situație tristă din viața familiei mele la vârsta de 19 ani. Ulterior am avut și debutul literar în 2013.
În ceea ce privește pasiunile mele, am descoperit că am mai multe, ele au ceva în comun: plăcerea imaginației mele de a găsi cele mai îndrăznețe conexiuni pentru a oferi o explicație. Pe lângă lectură, muzică, călătorii, artă și cinema, cea mai mare pasiune a mea este să scriu poezii și să cânt.
 
Poetă, traducătoare literară, publicistă și promotoare culturală în diaspora, am studiat psihologie și asistență medicală. Am descoperit psihologia scriind poezie, sunt fascinată de toate subiectele legate de psihologie.
Președinte al Asociației Culturale "Casa Rumana (Ca-Rom)" din Girona, Catalonia, Spania,
Fondator și director al revistei "Un paso por las palabras", revistă culturală,
Publicist și colaborator, Gazeta de España, rubrica culturală,
 
Am publicat și semnat următoarele opere literare:
 
2013- debut, Colocvii literare, ziarul Națiunea, București, România,
2013- Cu patria în suflet, Editura Națiunea, București, România,
2013- A treia cale, Editura Națiunea, București, România,
2014- coordonator-coautor, antologia colectivă Vise Târzii, Editura Națiunea, București, România, 2014- coordonator-coautor, antologia colectivă Vise Târzii, Editura Națiunea, București, România,
2014- coordonator și coautor, Vise Târzii, volumul I de versuri, Editura Dandes Press, Drobeta - Turnu- Severin, Mehedinți, România,
2014- volum de debut, de autor, Pașii sufletului meu, Editura Dandes Press, Drobeta - Turnu- Severin, Mehedinți, România,
2014-Iluzii de vară, Editura Dandes Press, Drobeta-Turnu-Severin, România,
2014-Nostalgii de toamnă, Editura Dandes Press, Drobeta- Turnu-Severin, România, 2014-Automna Nostalgiilor, Editura Dandes Press, Drobeta- Turnu-Severin, România,
2014-Așteptând sărutul promis, Editura Singur, Târgoviște, România,
2015- Surâsuri înlăcrimate - Editura PreventEdit, Dolj, România,
2015- Legile firii, carte de autor - Editura Dandes Press, România,
2016- Vise Târzii, volumul II de versuri - coordonator și coautor Editura Dandes Press, România,
2016 -Doamne ale scrisului românesc - Editura Olimpias, România, 2016,
2016-Steaua Severinulu -Dandes Press Editory,România, 2016,
2017-Fel și fel de stihuri, Editura Koffman, România, 2017,
2017-Limba noastră românească, antologie de poezie românească - Editura Olimpias, România,
2017- Steaua Severinului- Dandes Press Editory ,România, 2017,
2017-Versuri pentru Eminescu (către poetul național)-Dandes Press Editory, România, 2017,
2019- Furnica vânjoasă, carte pentru copii, Editura Dandes Press, România,
2020- Un virus fără coronă, antologie de poezie în timp de pandemie, Mexic,
2020-Love in the Spring, Dragoste în primăvară,antologie bilingvă, Indonezia, Indonezia
2021- Touch of Love, Atingere de dragoste antologie bilingvă, Indonezia, 2021- Touch of Love, antologie bilingvă, Indonezia
 
COORDONATOR DE VOLUME:
 
2014- Vise Târzii- Antologie colectivă -Editura Națiunea-București, România,
Vise târzii -volum de versuri-vol 1,2,3- Editura Dandes Press, România, 2015,2016, 2017.
 
Am colaborat și am publicat în publicații din țară și din diaspora, cu apariții la radio și televiziune. Robarna-Barcelona, Gazeta de España, Confluențe literare, Memoria slovelor, Literatura de azi- sub egida Uniunii Scriitorilor din România, Radio Universul la Feminin, Regatul Cuvintelor, Esfera Eonică, în Revista Culturală, Parnasul Noii Lumi, din Peru, Libelula Vaga, https://www.revistaikaro.com/elena-buldum-un-eslabon-en-latinoamerica-y-rumania/, https://www.poetasdelmundo.com/continent/europa/POETS-1611377549-9568 https://o-trecere-prin-cuvinte.webnode.ro/news/el-festival-internacional-de-otono-matamoros-estado-de-tamaulipas-mexico-elena-buldum/ https://maestranzasdelanoche.blogspot.com/2017/08/lipsuri.html?m=0 editor Carlos Jarquin, poeta, scriitor, promotor cultural internațional etc...
 
Mi-am făcut debutul în lumea editorială în 2013, în calitate de corespondent în diaspora.
De asemenea, am colaborat și am tradus poezii ale unor autori, scriitori din America Latină - André Cruchaga, din Nicaragua - Marvin Calero, din Valencia - Pere Bessó, și scriitorul José Kozer din Statele Unite. Despre mine și opera mea literară s-a scris în publicații din diaspora și din țară.
Sunt colaborator, consilier și președinte pentru promovarea limbii, tradițiilor și obiceiurilor în cadrul Asociației Culturale "Casa-Rumana(Ca-Rom)" din Girona, Catalonia, Spania.
 
Premii și distincții pentru activitatea mea literară:
 
Diplomă de merit pentru activitatea literară și patriotică în calitate de coautor al volumelor publicate în colecția de antologii a Editurii Nacion- 2013.
Diplomă de merit la Festivalul de colinde și festivități de Crăciun "Bun ești, Doamne, Bun!" - Ediția I,II Barcelona respectiv Tarragona 2013-2014 a Episcopiei Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei.
Diplome de Merit și Excelență pentru participarea și coordonarea volumelor de poezie, Late Dreams, Editura Dandes Press, Trobeta-Turnu-Severin.
Premiul I la Festivalul și Concursul de Poezie Steaua Severinului, Drobeta Turnu-Severin, România, 2015.
Diplomă de participare, secțiunea poezie, Festivalul Internațional de Poezie și Epigramă "Romeo și Julieta" de la Mizil, Prahova, România- 2016, 2017.
2019-Câștigă primul loc la cel de-al 9-lea Concurs Internațional de Poezie și Povestiri al revistei "El Parnaso del nuevo mundo", Peru.
A obținut, în Indonezia, recunoaștere literară și diplomă de participare.
2020-Diplomă de merit acordată de Editura Dandess Press, Trobeta-Turnu-Severin, România.
 
Referințe literare;
 
Aurel Roman este jurnalist la Blaj- Pașii sufletului meu, Legea firii,
Simina Scladan este scriitoare - Suceava. Pașii sufletului meu, Legea ființei.
Costina Sava - profesor de literatură română.
Urfet Sachir-profesor
Mugurel Puscas, membrul Ligii Scriitorilor din România
 
 
 
Descubrí mi pasión por la escritura cuando era niña y leía en la biblioteca del pueblo donde nací. Llevo escribiendo desde que tengo uso de razón, y escribí mi primer poema inspirado por una situación triste en la vida de mi familia cuando tenía 19 años. Más tarde también tuve mi debut literario en 2013.
En cuanto a mis pasiones, he descubierto que tengo varias, tienen algo en común: el placer de que mi imaginación encuentre las conexiones más atrevidas para ofrecer una explicación. Además de la lectura, la música, los viajes, el arte y el cine, mi mayor pasión es escribir poesía y cantar.
 
Poeta, traductora literaria, publicista y promotora cultural en la diáspora, estudié psicología y enfermería. Descubrí la psicología escribiendo poesía, me fascinan todos los temas relacionados con la psicología.
Presidente de la Asociación Cultural "Casa Rumana (Ca-Rom)" de Gerona, Cataluña, España,
Fundador y director de la revista "Un paso por las palabras", revista cultural,
Publicista y colaborador, Gazeta de España, columna cultural,
 
He publicado y firmado en las siguientes obras literarias:
 
2013- primer debut, Coloquios literarios, periódico Nacion, Bucarest, Rumanía,
2013- Con la patria en el corazón, Editorial Nacion, Bucarest, Rumanía,
2013- Tercera vía, Editorial Nacion, Bucarest, Rumanía,
2014- coordinador- coautor, antología colectiva Sueños Tardíos, Editorial Nacion, Bucarest, Rumanía,
2014- coordinador y coautor, Sueños Tardíos , volumen I de versos, Dandes Press, Drobeta - Turnu- Severin, Mehedinți, Rumanía,
2014- volumen de debut, del autor, Los pasos de mi alma, Editorial Dandes Press, Drobeta - Turnu- Severin, Mehedinți, Rumanía,
2014-Iusiones de verano, editorial Dandes Press, Drobeta- Turnu-Severin, Rumanía,
2014-Nostalgias de otoño, Dandes Press, Drobeta- Turnu-Severin, Rumanía,
2014-Esperando el beso prometido, Editorial Singur, Targoviste, Rumanía,
2015- Sonrisas llorosas - Editorial PreventEdit, Dolj, Rumanía,
2015- Leyes del ser, libro de autor - Dandes Press, Rumanía,
2016- Sueños Tardíos, volumen II de versos- coordinador y coautor Editorial Dandes Press, Rumania,
2016 -Damas de la escritura rumana - Editorial Olimpias, Rumanía,
2016-Estrella del Severino revista cultural -Dandes Press Editory,Rumanía, 2016,
2017-Todo tipos de runas, Editorial Koffman, Rumanía,
2017- Nuestra lengua rumana, antología de poesía rumana - Editorial Olimpias, Rumanía,
2017- Estrella del Severino revista cultural- Dandes Press Editory ,Rumanía, 2017,
2017-Versos para Eminescu(al poeta nacional)-Editorial Dandes Editory, România,
2019- La hormiga voraz, libro para niños, Dandes Press Editory, Rumanía,
2020- Un virus sin corona, antología de poesía en tiempos de pandemia, México,
2020-Amor en la primavera, antología bilingüe, Indonesia
2021- Toque de amor, antología bilingüe, Indonesia
 
COORDINADOR DE LOS VOLÚMENES:
 
2014- Sueños Tardíos- Antología Colectiva -Editura Națiunea-Bucuresti, Rumanía,
Sueños Tardíos -volumen de versos-vol 1,2,3- Dandes Press, Rumanía, 2015,2016, 2017
 
He colaborado y publicado en publicaciones del país y de la diáspora con apariciones en radio y televisión: Robarna-Barcelona, Gazeta de España, Confluencias literarias, Memoria de las palabras, Literatura de hoy -bajo la égida del sindicato de escritores rumanos , Radio Universo Feminino, Reino de las Palabras, Esfera Eonică, en Cultural Magazine, Parnasul Mundo Nuevo, de Perú, Revista Chontales Nicaragua, Libelula Vaga-virtual, Carlos Jarquin/poeta, escritor y columinsta internacional https://www.revistaikaro.com/elena-buldum-un-eslabon-en-latinoamerica-y-rumania/, https://www.poetasdelmundo.com/continent/europa/POETS-1611377549-9568 https://o-trecere-prin-cuvinte.webnode.ro/news/el-festival-internacional-de-otono-matamoros-estado-de-tamaulipas-mexico-elena-buldum/ https://maestranzasdelanoche.blogspot.com/2017/08/lipsuri.html?m=0 etc...
Debuté en el mundo editorial en 2013 como corresponsal de la diáspora.
También he colaborado y traducido poemas de autores, escritores de América Latina- André Cruchaga, de Nicaragua- Marvin Calero, de Valencia-Pere Bessó, y del escritor José Kozer de Estados Unidos. Sobre mí y mi obra literaria, se ha escrito en publicaciones de la diáspora y del país.
Soy colaborador, asesor y presidente para la promoción de la lengua, las tradiciones y las costumbres en la Asociación Cultural "Casa-Rumana(Ca-Rom)" en Gerona, Cataluña, España.
 
Premios y distinciones por mi actividad literaria:
 
Diploma de mérito por la actividad literaria y patriótica como coautor de los volúmenes publicados en la serie de antologías de la Editorial Nacion- 2013.
Diploma de Mérito en el Festival de Villancicos y Fiestas de Navidad "Bueno eres, Señor, Bueno!" - Edición I,II Barcelona respectivamente Tarragona 2013-2014 de la Diócesis Episcopal de la Diócesis Ortodoxa Rumana de España y Portugal.
Diplomas de Mérito y Excelencia por la participación y coordinación de volúmenes de poesía, Sueños Tardíos, Dandes Press, Trobeta-Turnu- Severin.
Primer premio en el Festival y Concurso de Poesía Estrella del Severino, Drobeta Turnu-Severin, Rumanía, 2015.
Diploma de participación, sección de poesía, Festival Internacional de Poesía y Epigrama "Romeo y Julieta" en Mizil, Prahova, Rumanía- 2016, 2017.
2019-Ganó el primer lugar en el 9º Concurso Internacional de Poesía y Cuento de la revista "El Parnaso del nuevo mundo", Perú.
Ha obtenido, reconocimiento literario y diploma de participación, en Indonesia.
 
Referencias literarias;
 
Aurel Roman es periodista de Blaj- Los pasos de mi alma, La ley de ser.
Simina Scladan es escritora- Suceava. Los pasos de mi alma, La Ley de ser
Mugurel Puscas- miembro de la liga de escritores de Rumanía
Costina Sava-profesora de literatura rumana
Urfet Sachir-profesora